Jak pomóc?

Osoby fizyczne lub firmy, które zechcą wesprzeć Fundację TRZCIANY darowiznami pieniężnymi lub rzeczowymi mogą skorzystać z odliczenia podatkowego.

Darowizna od osób fizycznych – od podstawy opodatkowanie można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., (art. 26 ust 1 pkt 9) .

Darowizna od osób prawnych – Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., ( art. 18 ust 1 pkt 1 i 7).

W przypadku darowizny pieniężnej należy pamiętać aby była ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

W przypadku darowania rzeczy lub usługi – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawach dotyczących odliczeń darowizny od podatku dochodowego obejmuje zadania m. in. w zakresie:

 • pomocy społecznej
 • działalności charytatywnej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowej
 • promocji i ochrony zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy,
 • upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • nauki, edukacji i wychowania,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • promocji i organizacji wolontariatu

Zamówienia usług reklamowych

KONTO FUNDACJI TRZCIANY

Możesz nam pomóc wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto fundacji:

PKO BP SA
16 1440 1387 0000 0000 1517 9775

NOWOŚCI

Szybki kontakt z Fundacją

Fundacja TRZCIANY
Trzciany, ul. Kwarcowa 15
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

KRS 0000344499
NIP 5361877483
REGON 142182376

e-mail: biuro@trzciany.pl
tel. +48 0 504 059 983